V rámci projektu jsme uspořádali celkem pět soustředění romského pěveckého sboru a žáků základních uměleckých škol v celkové délce 24 dní. Tato aktivita se zaměřila na podporu žáků se sociálním znevýhodněním skrze hudbu k cílevědomé práci na sobě a posílit jejich sebedůvěru, aby dokázali překročit hranice sociální izolace a našli své místo ve společnosti.

Druhé soustředění se uskutečnilo ve dnech 13. až 17. 2. 2019 v obci Zderaz u Proseče (mezi Vysokým Mýtem a Hlinskem v Pardubickém kraji) a sešli se zde členové pěveckého sboru Čhavorenge z celé České republiky. Pracovali na sborovém repertoáru pod vedením Idy Kelarové a dalších lektorů.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850