V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 12 koncertů. Čtvrtý koncert jsme uspořádali dne 16. 5. 2018 ve Varnsdorfu, kam se přišlo podívat a poslechnout si sbor přes 200 lidí. Na koncertě vystoupil pěvecký sbor Čhavorenge a pěvecký sbor ZUŠ Varnsdorf. Koncert vedla Ida Kelarová se svým týmem.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850