V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 12 koncertů. Šestý koncert jsme uspořádali dne 9. 11. 2018 v rámci konference Kreativní budoucnost ve velkém Sále Hotelu Avanti v Brně. Na koncertě vystoupili žáci ZUŠ A. Doležala v Brně a Shadow Quartet. Koncertu se účastnila zhruba polovina účastníků konference (cca 80 osob).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850