V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 12 koncertů. Sedmý koncert jsme uspořádali dne 13. 3. 2019 v Sále Martinů na Malostranském náměstí (prostory Hudební fakulty AMU Praha). Na koncertě vystoupil orchestr Lux Iuvenes Praga složený z žáků Gymnáziaa Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ a pěvecký sbor Akademičtí komorní pěvci (sbor studentů Hudební fakulty AMU Praha). Do programu byla zařazena díla autorů Josepha Haydna, Ernesta Blocha, Zdeňka Lukáše, Františka Fialy a Roberta Mimry.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850