Konference jsou významným prostředkem pro sdílení zkušeností, navázání odborných kontaktů, hledání inspirace a formování aktivit projektu. Už během přípravy projektu jsme uspořádali dvě konference v letech 2014 a 2016. Nejrozsáhlejší akcí projektu (počtem účastníků i rozpočtem) byla konference Kreativní budoucnost v listopadu 2018 v Brně. Dvoudenní konferenci navštívilo zhruba 160 učitelů a ředitelů škol, umělců i lidí z dalších příbuzných oborů. Celkem 17 speakerů a lektorů hovořilo na témata inkluze, technologie a kreativita. Součástí konference byly workshopy, showroom technologií, koncert a společenský večer. Pro potřeby konference byly zřízeny nové webové stránky Kreativnibudoucnost.cz, které nyní slouží jako web projektu (podrobné informace o konferenci jsou uvedeny na samostatném webové podstránce).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850