Aktivita 4.5.8 byla zaměřena na videozáznamy aktivit škol. Konkrétně se jednalo o pořízení několika desítek „videoklipů“ z 21 akcí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Některé videozáznamy byly vytvořeny ve spolupráci s žákem se SVP.

Druhou částí aktivity 4.5.8 byla školení Videozáznam školní akce. Lektor Vladimír Beran realizoval celkem 4 školení v roce 2020. Učitelům ZUŠ nabídl dvě navazující školení. Součástí druhého školení pro učitele ZUŠ H. Salichové v Ostravě-Polance nad Odrou byla práce se světlem (světlo – denní, umělé, hlavní, vedlejší, protisvětlo, zasvícení prostoru, scény a detailů, použití filtrů). Dále se lektor zabýval obsluhou videokamery a základní nastavení, procvičení nastavení kamer a natočení příkladů, vedení kamery, snímání zvuku a postprodukcí.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850