Součástí projektu byla práce s digitálními technologiemi. V letech 2019 a 2020 bylo vytvořeno celkem 9 e-learningových kurzů a uspořádáno 6 webinářů. Tyto webináře se zaměřily na výuku s využitím technologií, práci v LMS Moodle a na profesní portfolio pedagoga.

Webinář 21. 2. byl zkrácenou verzí webináře 17. 4. 2019. Lektorem byl Milan Khas, který se věnoval tématu využití e-learningových kurzů ve výuce na ZUŠ. Možnosti systému Moodle demonstroval na e-kurzu Hudební nauky pro žáky se SVP.

Webinář je ke shlédnutí zde: https://youtu.be/vfaAzTp_zDM.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850