Součástí projektu byla práce s digitálními technologiemi. V letech 2019 a 2020 bylo vytvořeno celkem 9 e-learningových kurzů a uspořádáno 6 webinářů. Tyto webináře se zaměřily na výuku s využitím technologií, práci v LMS Moodle a na profesní portfolio pedagoga.

Webinář 28. 2. byl součástí konference Podpora uměleckého vzdělávání. Lektor Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov, představil principy práce v osobním (profesním) portfoliu pedagoga. Účastníky konference seznámil se základními principy tvorby portfolií, včetně využití nově vytvářené digitální platformy pro tvorbu pedagogických portfolií na www.profesniportfolio.cz.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850