archiv všech akcí

Školní rok 2019/ 2020

Školní rok 2018 / 2019

Školní rok 2017 / 2018

Přípravné akce

Příprava projektu probíhala od prosince 2014 do prosince 2016. Cílem přípravných akcí bylo zjistit zájem o různé typy aktivit, které se poté „propsaly“ do projektového záměru. Díky těmto aktivitám se podařilo vytvořit realistický rozpočet projektu a především podobu projektu, která vychází z reálných potřeb škol.
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850

archiv všech akcí