Ve škole
Kurz hudební improvizace
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Pavel Černý
Kurz má podtitul Motivace k radostné improvizaci – osvojení technik improvizace s okamžitým účinkem
Ve škole
Kurz Osobní portfolio pedagoga
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Jiří Taufer
Tématem kurzu jsou návody a tipy pro tvorbu osobních portfolií pedagogů
Ve škole
Kurz Inkluze v ZUŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Robert Mimra
Tématem kurzu je práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na ZUŠ
Ve škole
Kurz Práce se ŠVP na ZUŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Jiří Stárek
Tématem kurzu je tvorba školních vzdělávacích programů (ŠVP) na ZUŠ
Ve škole
Videozáznam školní akce - základní kurz
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Vladimír Beran
Kurz je zaměřený na tvorbu videí, videostřihu, možností technologického vybavení, tvorby storyboardu ad.
Ve škole
Videozáznam školní akce - pokročilý kurz
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Vladimír Beran
Účastníci kurzu se seznámí s prací s kamerou (nájezdy, švenky ad.), snímání zvuku, projekcí a další
Ve škole
Kurz k využití principů projektového managementu v řízení ZUŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Robert Mimra
Tématem kurzu je využití principů projektového řízení v řízení uměleckých škol, ZŠ a SŠ
Ve škole
Kurz Hodnocení žáků (a učitelů) ve výuce na ZUŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektorka: Anna Marie Pivodová
Tématem semináře je hodnocení žáků, případně také hodnocení učitelů vedením školy
Ve škole
Kurz Vývoj učitelské profese se zaměřením na aktuální pedagogická témata
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektorka: Anna Marie Pivodová
Tématem semináře je historie a vývoj učitelské profese
Ve škole
Využití nových metod a forem výuky hudební nauky na ZUŠ
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Robert Mimra
Kurz se zabývá novými metodami a formami výuky hudební nauky, včetně výuky žáků se SVP
Ve škole
Praktický kurz k interpretaci tanců z barokních suit
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektoři: Jiří Berger a Petra Žďárská
Větší porozumění barokním tancům skrze zapojení do hudebních a tanečních aktivit
Ve škole
Praktický kurz k interpretaci renesančních a barokních tanců
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektoři: Jiří Berger a Petra Žďárská
Větší porozumění renesančním a barokním tancům skrze zapojení do hudebních a tanečních aktivit
Ve škole
Kurz k výuce žáků se zrakovým postižením
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Miloslav Tengler
Kurzy vedené zkušeným pedagogem jsou určeny k optimalizaci výuky žáků s postižením zraku
Ve škole
Hudba subsaharské Afriky a její využití v hudebním vzdělávání
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Štěpánka Lišková
Seznámení se s etnickými nástroji skrze hru na tyto nástroje, zpěvem, pohybem a poslechem
Ve škole
Indická klasická hudba v hudebním vzdělávání
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Štěpánka Lišková
Seznámení se s etnickými nástroji skrze hru na tyto nástroje, zpěvem, pohybem a poslechem
Ve škole
Kurz dirigování
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Tomáš Židek
Kurz dirigování je určen vedoucím souborů na ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziích
Ve škole
Kurz k metodě CLIL
ve vaší škole dle individuální domluvy
Lektor: Zdeněk Vašíček
Kurz se zaměří na výuku v hudebním oboru ZUŠ a hudební výchově ZŠ a gymnázií; na příkladech z výuky hry na klavír představí možnosti a úrovně CLIL
Ve škole
Kurz k tvorbě a zpracování zvukového záznamu aktivit školy
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Aleš Dvořák
Kurz se zaměří na téma tvorba a zpracování zvukového záznamu aktivit základních uměleckých škol.
Ve škole
Kurz Využití bicích nástrojů ve výuce na ZUŠ
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Stanislav Vít
Kurz výuky hry na bicí nástroje je určen pro učitele ZUŠ
E-learningové kurzy
e-kurzy nabízené v roce 2020
E-learningové kurzy pro učitele ZUŠ a učitele uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích
Mimo školu
Workshop dirigování
23. května 2019, 10 až 17 hod., Praha 3
Lektor: Václav Luks
Workskop určený pro dirigenty školních orchestrů a pěveckých sborů
Ve škole
Semináře pro vedoucí pracovníky ZUŠ
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Jiří Stárek
Semináře šité na míru vedoucím pracovníkům ZUŠ v délce 4 hodin, výběr 1 nebo 2 témat
Ve škole
Workshopy improvizace
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Pavel Černý
Workshop k Motivaci k radostné improvizaci – osvojení technik improvizace s okamžitým účinkem
Mimo školu
Workshop Etnická hudba v hudebním vzdělávání
10. května 2019 od 10:30 hod., Plzeň
Lektor: Štěpánka Lišková
Seznámení se s etnickými nástroji skrze hru na tyto nástroje, zpěvem, pohybem a poslechem
Ve škole
Semináře s psychology
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Leona Dolejšová
Témata jsou domlouvána s jednotlivými školami
Mimo školu
Semináře s metodickým portálem
7. května 2019, Praha
Lektor: Lenka Perglová
Seminář nabízí informace o Metodickém portálu RVP.CZ a o využití e-learningu v uměleckém vzdělávání
Ve škole
Semináře k výuce žáků se zrakovým postižením
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Miloslav Tengler
Semináře vedené zkušeným pedagogem jsou určeny k optimalizaci výuky žáků s postižením zraku.
Ve škole
Seminář k metodě CLIL
ve vaší škole dle individuální domluvy
Lektor: Zdeněk Vašíček
Seminář se zaměří na výuku v hudebním oboru ZUŠ, na příkladech z výuky hry na klavír představí možnosti a úrovně CLIL
Mimo školu
Workshop Naplňování inkluzivních hodnot ve výtvarném oboru
26. dubna 2019 od 9 hod., Brno
Lektor: Pavel Sochor
Využití principů inkluze ve výtvarném oboru
Mimo školu
Workshop Pedagogická oborová diagnostika a anamnéza žáka z hlediska jeho SVP ve výtvarném oboru
24. května 2019 od 9:30 hod., Plzeň
Lektor: Martina Komzáková
Mimo školu
Workshop Problematika minimálních výstupů z RVP ve výtvarném oboru v reálných výukových situacích
14. června 2019, 9:30 až 13 hod., Praha
Lektor: Markéta Pastorová
Workshop je zaměřen na informace z oblasti RVP ve výtvarném oboru
Ve škole
Semináře pro využití technologií v hudebním oboru
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Jaroslav Raušer
Hudební tvorba v prostředí Digital Audio Workstation, využití PC editorů, samplování, mastering, djing.
Ve škole
Workshop k tvorbě a zpracování zvukového záznamu aktivit ZUŠ
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Aleš Dvořák
Workshop se zaměří na téma tvorba a zpracování zvukového záznamu aktivit základních uměleckých škol.
Ve škole
Školení videozáznam školní akce - základní kurz
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Vladimír Beran
Workshop, zaměřený na tvorbu videí, videostřihu, možností technologického vybavení, tvorby storyboardu ad.
Ve škole
Školení videozáznam školní akce - pokročilý kurz
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Vladimír Beran
Účastníci se seznámí s prací s kamerou (nájezdy, švenky ad.), snímání zvuku, projekcí ad.
Webinář pro učitele hudební nauky
17. dubna 2019 od 20 do 21 hodin
Lektor: Miloslav Khas
Webinář pro učitele hudební nauky na ZUŠ zaměřený na představení e-kurzu hud. nauky v prostředí Moodle.
Mimo školu
Letní soustředění hudební improvizace
1. – 5. července 2019, ZUŠ Jihlava
Lektor: Marcela Slaná
Učitelé se mohou formou náslechu zúčastnit letního soustředění hudební improvizace
Mimo školu
Pilotní hodiny dramatického strukturování
15. a 22. května 2019, ZUŠ Staňkov
Lektor: Barbora Sklenáková
Učitelé mohou přijít na náslech pilotních hodin dramatického strukturování na ZUŠ Staňkov.
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850