Kurz dirigování

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-27281/2019-2-889

Platnost akreditace: do roku 2022

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

Během kurzu si učitelé prohloubí dirigentské techniky a práce s hudební partiturou, rozšíří si poznatky a dovednosti klíčové pro rozvoj hudební tvořivosti v kolektivní souborové výuce. Dílčí cíle kurzu jsou:

·      Předat účastníkům příklady dobré praxe ze zkušenosti lektora – zkušeného dirigenta.

·      V praxi si vyzkoušet různé typy dirigentských technik.

·      Seznámit se s možnostmi úprav a aranží skladeb pro studentské soubory a pěvecké sbory.

·      Předat účastníkům tipy k tvorbě repertoárů školních souborů.

·      Vyzkoušet si vedení školního souboru, orchestru nebo pěveckého sboru na hostitelské škole.

Podrobné informace o šesti blocích kurzu vám můžeme poslat emailem.

Kurz navazuje na semináře realizované v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Akreditované kurzy je možné hradit z tzv. Šablon. Informaci o ceně kurzu vám pošleme emailem.

Lektor: Tomáš Židek

MgA. Tomáš Židek, Ph.D., absolvoval na Konzervatoři Pardubice obory Hra na violu, Hrana varhany a obor Dirigování. Na Hudební fakultě AMU pokračoval ve studiu dirigování u prof. R. Elišky, doc. P. Vronského a dalších. Doktorandské studium na AMU ukončil v roce 2014. Jako dirigent spolupracoval s řadou českých a moravských orchestrů (např. Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie B. Martinů Zlín, Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice ad.), věnuje se také dirigování oper a pěveckých sborů. Je vedoucím oddělení dirigování a zástupcem ředitele Konzervatoře Pardubice. Tomáš Židek má zkušenosti s muzikologickou činností, zabývá se aranžováním skladeb pro orchestry a pěvecké sbory. Věnuje se též lektorské činnosti.

Text Link

Registrace

Kurz dirigování

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850