Publikace zdarma ke stažení
MgA. Filip Magram
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Vedoucí projektu
reditel@gmhs.cz
MgA. Robert Mimra
Portedo o.p.s.
Hlavní manažer a 1. koordinátor aktivit (KA 1, KA 2 a KA 8)
office@portedo.cz
Bc. Jiří Stárek
ZUŠ Praha 10-Hostivař
2. koordinátor aktivit (KA 5 a KA 6)
info@zus-hostivar.cz
doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc
Západočeská univerzita v Plzni
3. koordinátorka aktivit (KA 3 a KA 4)
mslaviko@khk.zcu.cz
PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Vedoucí akčního výzkumu (KA 7)
martkom@kvk.zcu.cz
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850