Kurz Inkluze v ZUŠ

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé a ředitelé ZUŠ
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐27281/2019‐2‐889

Platnost akreditace: do roku 2022

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Kurz vychází z rozsáhlého projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který byl zaměřen na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)  v individuální výuce a v inkluzivních skupinách především na ZUŠ a v menší míře konzervatořích a ZŠ. Cílem předkládaného kurzu je předat výstupy projektu dalším učitelům, kteří se zajímají o inkluzi na ZUŠ. Dílčí vzdělávací cíle kurzu jsou:

·       Zajistit prostor pro co nejširší výměnu poznatků a zkušeností, protože jde o problematiku, která není systematicky zpracována v dlouhodobém časovém horizontu.

·       Napomoci vytváření koncepcí společného vzdělávání na ZUŠ.

·       Předat informace, příklady dobré praxe, metodiky a další inspirace učitelům, kteří řeší výuku inkludovaných žáků.

Akreditované kurzy je možné hradit z Šablon II (téma Inkluze). Podrobné informace o šesti blocích kurzu a jeho ceně vám můžeme poslat emailem.

Lektor: Robert Mimra

Vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Po studiích se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků a organizací.

Text Link

Registrace

Kurz Inkluze v ZUŠ

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850