Kurz Využití bicích nástrojů ve výuce na ZUŠ

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-27281/2019‐2‐889

Platnost akreditace: do roku 2022

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

Kurz je zaměřen na výuku hry na bicí nástroje všech tří skupin (melodické, rytmické i perkusivní bicí nástroje). Cíle kurzu jsou:

·      Popsat základní skupiny bicích nástrojů a představit hlavní nástroje jednotlivých skupin.

·      Prakticky vyzkoušet základní údery na rytmické a perkusivní nástroje, dále si účastníci vyzkouší různé rytmické modely, práci s metronomem apod.

·      Vysvětlit specifika notového zápisu v soudobé hudbě.

·      Prakticky vyzkoušet hru na melodické bicí nástroje.

·      Přehrát účastníkům audio a videonahrávky vybraných „referenčních“ skladeb pro bicí nástroje.

·      Vysvětlit specifika komorní hry (kombinace bicích a dalších nástrojů) v různých hudebních žánrech.

Podrobné informace o šesti blocích kurzu vám můžeme poslat emailem.

Kurz navazuje na semináře realizované v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Akreditované kurzy je možné hradit z Šablon II (téma Kulturní povědomí a vyjádření). Informaci o ceně kurzu vám pošleme emailem.

Lektor: Stanislav Vít

Stanislav Vát je učitel hudební výchovy na ZUŠ Náchod. Účinkuje na nejrůznějších workshopech pořádaných pro školy, festivaly apod. Vyučuje hře na bicí pro skupiny čítající až 25 osob. Ovládá a vyučuje hru na nejrůznější perkusivní nástroje (djembe, konga… aj.). Účastní se různých hudebních projektů, kde hlavní účinkující jsou například: Ewa Farná, United Flavour, Mário Bihári a Bachtale Apsa, Kamila Nývltová, Martina Balogová, Tomáš Savka, Champion Sound, Mr. Cocoman, Prima Jazz Band, Boundary Jazz Quintet, Halina Mlynková (PL), UCEE (DE),General Levy (GB), Ward 21 (JM), a další. Webové stránky lektora: http://www.standavit.cz.

Text Link

Registrace

Kurz Využití bicích nástrojů ve výuce na ZUŠ

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850